به منظور تسهيل، تسريع و دقت در برگزاري آزمون‌هاي پايان دوره آموزشي اعطاي صلاحيت نظارت و طراحي لوله‌كشي گاز ساختمان ها به مهندسان تاسيسات‌مكانيكي، طبق هماهنگي‌هاي بعمل آمده با دفتر مركزي جهاد دانشگاهي مقرر گرديد آزمون‌هاي مذكور در سراسر کشور توسط جهاد دانشگاهی بصورت الكترونيكي برگزار گردد.

برای شروع فرایند ثبت نام یکی از آزمون های زیر را انتخاب کنید:

لطفا در انتخاب نوع آزمون خود،‌ دقت فرماييد،‌ در صورت انتخاب اشتباه،‌ امكان جابه جايي نوع آزمون و عودت وجه وجود ندارد.

آزمون از ویرایش جدید کتاب مبحث 17 می باشد.

آزمون تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (1/4 پوند بر اینچ مربع– کد دوره 413)
آزمون تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها(متقاضیان عمده – کد دوره 423)